Μια αρχή για όλους
Χαιρετισμός του ΣυνηγόρουΠαράδοση της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Αρχής για το 2016 στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
(09/05/2016)


Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, κ. Λευτέρης Ζαγορίτης, παρέδωσε σήμερα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλο, την Ετήσια Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής για τα πεπραγμένα του 2016. Στη συνάντηση παρέστησαν, η Αναπληρώτρια Συνήγορος του Καταναλωτή και Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας κ. Αθηνά Κοντογιάννη, και η Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή, κ. Βασιλική Μπώλου (Σχετικό Δελτίο Τύπου).

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, κ. Λευτέρης Ζαγορίτης, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλο

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, κ. Λευτέρης Ζαγορίτης, συνοδευόμενος από την Αναπληρώτρια Συνήγορο, κ. Αθηνά Κοντογιάννη και την Βοηθό Συνήγορο του Καταναλωτή, κ. Βασιλική Μπώλου επισκέφθηκαν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλο

Παράδοση της Ετήσιας Έκθεσης πεπραγμένων της Αρχής για το 2016 στον Πρόεδρο της Βουλής
(27/04/2017)


Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, κ. Λευτέρης Ζαγορίτης, συνοδευόμενος από την Αναπληρώτρια Συνήγορο, κ. Αθηνά Κοντογιάννη και την Βοηθό Συνήγορο του Καταναλωτή, κ. Βασιλική Μπώλου επισκέφθηκε τον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Νίκο Βούτση και του παρέδωσε την ετήσια έκθεση της Αρχής για τα πεπραγμένα του 2016 (Σχετικό Δελτίο Τύπου).

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, κ. Λευτέρης Ζαγορίτης, παραδίδει την Ετήσια Έκθεση για το 2016 στoν Πρόεδρο της Βουλής, κ. Νίκο Βούτση

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, κ. Λευτέρης Ζαγορίτης, συνοδευόμενος από την Αναπληρώτρια Συνήγορο, κ. Αθηνά Κοντογιάννη και την Βοηθό Συνήγορο του Καταναλωτή, κ. Βασιλική Μπώλου επισκέφθηκε τον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Νίκο Βούτση και του παρέδωσε την ετήσια έκθεση της Αρχής για τα πεπραγμένα του 2016
© ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2007