Μια αρχή για όλους
Χαιρετισμός του Συνηγόρου


Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

«Υπηρετεί την ανάγκη της συναινετικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών»

Εξυπηρέτηση κοινού από τον Συνήγορο του Καταναλωτή

Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών

Μητρώο φορέων εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών   Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών


Τελευταία Νέα


  12/05/2021 - Επιστολή Συνηγόρου του Καταναλωτή προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά με τις υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο και την Καθολική Υπηρεσία

  12/05/2021 - Αποδεκτή έγινε Έγγραφη Σύσταση προς ασφαλιστική εταιρία για παράνομη άρνηση καταβολής ασφαλιστικής αποζημίωσης - Καταχρηστικός ο επικαλούμενος από την εταιρία συμβατικός όρος περί απαλλαγής της από την καταβολή του ασφαλίσματος

  29/04/2021 - Απόφαση σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή: Έως τις 31-5-2021 η εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή θα γίνεται εξ αποστάσεως κατά τις ώρες από 09:30 π.μ. έως και 13:00 μ.μ. κάθε εργάσιμη μέρα

  18/03/2021- Δελτίο Τύπου: Συζήτηση της Ετήσιας Έκθεσης του Συνηγόρου του Καταναλωτή για το 2019 στη Βουλή (pdf | doc)

  14/03/2021- Δελτίο Τύπου: Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή (pdf | doc)

  08/03/2021 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης - πορίσματος κατά της ασφαλιστκής εταιρίας με την επωνυμία "ΝΝ Ε.Α.Α.Ε.Ζ." λόγω αντισυμβατικής άρνησής της για καταβολή ασφαλιστικής αποζημίωσης

  08/03/2021 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς τις εταιρίες ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.: Υποχρεώσεις Προμηθευτών Ηλ. Ενέργειας - Υποχρεώσεις ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. - Χρέωση ηλεκτρικής ενέργειας του επόμενου χρήστη του ακινήτου για τέσσερα έτη μετά την αποχώρηση από μισθωμένο ακίνητο - Άρνηση λύσης της Συμβασης Προμήθειας - Καθυστέρηση διακοπής ηλεκτροδότησης της παροχής (βλ. άρθρα 21 και 22 Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, άρθρο 10 του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου, άρθρο 4.3 Εγγυημένες Υπηρεσίες Προς Καταναλωτές υπ' αριθ. Α 1151/2019, άρθρα 8 και 9ζ του ν. 2251/1994, όπως ισχύει)

  10/02/2021 - Επιστολή του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς τον Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών (Παρατηρήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών)


© ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2007