Μια αρχή για όλους
Χαιρετισμός του Συνηγόρου


Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

«Υπηρετεί την ανάγκη της συναινετικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών»

Εξυπηρέτηση κοινού από τον Συνήγορο του Καταναλωτή

Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών

Μητρώο φορέων εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών   Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών


Τελευταία Νέα


  30/09/2020 - Απόφαση σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή: Έως τις 30-10-2020 η εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή θα γίνεται εξ αποστάσεως κατά τις ώρες από 09:30 π.μ. έως και 13:00 μ.μ. κάθε εργάσιμη μέρα

  29/09/2020 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης - πορίσματος προς την εταιρία "F.S.NTI ΚΛΙΚ Εμπορική Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία" για παράβαση των διατάξεων του ν. 2251/1994

  25/09/2020 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.: Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές - Χρεώσεις Δικτύου - Αναιτιολόγητη χρέωση - Όρια και Ευθύνη μερών για ζημιές στο Δίκτυο Διανομής (βλ.άρθρο 140 ν. 4001/2011, Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027, όπως ισχύει, άρθρο 66 Κώδικα Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας, άρθρο 9γ. επ. ν. 2251/1994)

  11/09/2020 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης - πορίσματος προς την επιχείρηση "ΜΑΡΣΕΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (MOBILEPOINT.GR)" για παράβαση των διατάξεων του ν. 2251/1994

  27/07/2020 - Νέα Αναπληρώτρια Συνήγορος του Καταναλωτή η Δρ. Βασιλική Μπώλου και νέος Βοηθός Συνήγορος ο κύριος Ευθύμιος Τσίγκας, δικηγόρος. (ΦΕΚ Διορισμού)

  06/07/2020 - Δελτίο Τύπου: Παράδοση της Ετήσιας Έκθεσης της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» για το 2019 στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων (pdf | doc)

  01/07/2020 - Δελτίο Τύπου: Παράδοση της Ετήσιας Έκθεσης της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» για το 2019 στον Πρόεδρο της Βουλής (pdf | doc)

  30/06/2020 - Απόφαση σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή: Έως τις 31-7-2020 η εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή θα γίνεται εξ αποστάσεως κατά τις ώρες από 09:30 π.μ. έως και 14:30 μ.μ. κάθε εργάσιμη μέρα

  11/06/2020 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης - πορίσματος προς την εταιρία "WATT AND VOLT Α.Ε.": Προσυμβατική Ενημέρωση - Ρήτρα Αναπροσαρμογής Τιμήματος - ΓΟΣ - Αοριστία Τιμήματος (άρθρα 2, 3β και 3δ του ν. 2251/1994, όπως ισχύει, άρθρα 16, 17, 18 και Παράρτημα ΙΙΙ Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, άρθρο 2 Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας, άρθρο 2.6 υπ' αριθ. 409/2020 απόφαση ΡΑΕ ΦΕΚ Β 1364

  03/06/2020 - Έγγραφη Σύσταση σχετικά με τις αυξημένες χρεώσεις τηλεφωνικής εξυπηρέτησης των πελατών της εταιρίας ΔΕΗ Α.Ε.

  03/06/2020 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης - πορίσματος προς την εταιρία "KINITAKIAS MONΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ" για παράβαση των διατάξεων του ν. 2251/1994

  03/06/2020 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης - πορίσματος προς την εταιρία "SHOP 44 Μ ΙΚΕ" για παράβαση των διατάξεων του ν. 2251/1994


© ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2007