Μια αρχή για όλους
Χαιρετισμός του Συνηγόρου


Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

«Υπηρετεί την ανάγκη της συναινετικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών»

Εξυπηρέτηση κοινού από τον Συνήγορο του Καταναλωτή

Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών

Μητρώο φορέων εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών   Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών


Τελευταία Νέα


  17/05/2022 - Κατόπιν Πρότασης της Αρχής, Τράπεζα δέχτηκε την επιστροφή στους καταναλωτές προμηθειών διατραπεζικών εξόδων, με τις οποίες επιβαρύνθηκαν κατά την εκτέλεση πάγιων εντολών για πληρωμή ασφαλίστρων

  03/05/2022 - Απόφαση σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή: Έως τις 31-5-2022 η εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή θα γίνεται εξ αποστάσεως κατά τις ώρες από 09:30 π.μ. έως και 13:00 μ.μ. κάθε εργάσιμη μέρα

  29/04/2022 - Λόγω τεχνικής βλάβης στον εξυπηρετητή ηλ.ταχυδρομείου της Αρχής, δεν ελήφθησαν όσα μηνύματα ηλ.ταχυδρομείου εστάλησαν στις 29.4.2022 από τις 2:00 έως τις 13:00. Παρακαλούμε πολύ, όσοι έστειλαν μηνύματα σε αυτό το χρονικό διάστημα, να τα επαναποστείλουν στην Αρχή.

  19/04/2022 - Συστάσεις Συνηγόρου του Καταναλωτή προς ταχυδρομικούς παρόχους σχετικά με την αποδοχή ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής στις κατ' οίκον επιδόσεις

  19/04/2022 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρία "VOLTON Α.Ε.": Ορθή Προσυμβατική Ενημέρωση - Σύναψη Έγγραφης Σύμβασης Προμήθειας (άρθρα 17, 18 Κώδικα Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας σε Πελάτες, άρθρο 3δ Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας, άρθρο 2 του ν. 2251/1994)

  31/03/2022 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. (Φυσικό Αέριο Αττικής): Ηλεκτρική Ενέργεια - Ορθή Προσυμβατική Ενημέρωση - Καταχρηστικοί ΓΟΣ (άρθρα 17, 18 Κώδικα Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας σε Πελάτες, άρθρο 2 Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας, άρθρο 2 του ν. 2251/1994) - Αυθαίρετη Τροποποίηση Τιμολογίου λόγω ένταξης σε ΚΟΤ

  17/03/2022 - Δελτίο Τύπου: Προστασία καταναλωτών στις τραπεζικές ηλεκτρονικές συναλλαγές (pdf | doc)

  15/03/2022 - Δελτίο Τύπου: Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή (pdf | doc)

  01/03/2022 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρία "WATT AND VOLT Α.Ε.": Μη Νόμιμη Ρήτρα Αναπροσαρμογής - Προσυμβατική Ενημέρωση - Αύξηση Ρήτρας Αναπροσαρμογής λόγω Ενεργειακής Κρίσης - Μη Προστασία Καταναλωτών από Διακύμανση Τιμών (υπ' αριθ. 409/2020 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β 1364)) - Ρήτρα πρόωρης λύσης της σύμβασης Προμήθειας σε κυμαινόμενα Τιμολόγια

  01/03/2022 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρία ΕΥΔΑΠ Α.Ε.: Χρέωση διαρροής σε εγκαταστάσεις της εταιρίας (εσωτερικό ρακόρ) - Χρέωση τελών αποχέτευσης σε αφανή διαρροή - Συναλλακτικές Υποχρεώσεις Ασφάλειας και Πρόνοιας Προμηθευτών - Παραβίαση υποχρέωσης διακοπής υδροδότησης μετά από διαπίστωση διαρροής (άρθρο 8 ν. 2251/1994)


© ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2007 - Δήλωση Προσβασιμότητας (2022)