Μια αρχή για όλους
Χαιρετισμός του Συνηγόρου


Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

«Υπηρετεί την ανάγκη της συναινετικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών»

Εξυπηρέτηση κοινού από τον Συνήγορο του Καταναλωτή

Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών

Μητρώο φορέων εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών   Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών


Τελευταία Νέα


  26/02/2021 - Απόφαση σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή: Έως τις 31-3-2021 η εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή θα γίνεται εξ αποστάσεως κατά τις ώρες από 09:30 π.μ. έως και 13:00 μ.μ. κάθε εργάσιμη μέρα

  10/02/2021 - Επιστολή του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς τον Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών (Παρατηρήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών)

  30/12/2020 - Απαντήσεις τηλεπικοινωνιακών παρόχων στην επιστολή του Συνηγόρου του Καταναλωτή σχετικά με τις αυξημένες ανάγκες, τις αναβαθμίσεις συνδέσεων και την εξασφάλιση απρόσκοπτων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

  Απάντηση της εταιρείας Wind Ελλάς | Απάντηση του ομίλου εταιρειών OTE | Απάντηση της εταιρείας Vodafone | Απάντηση της εταιρείας Forthnet

  30/12/2020 - Επιστολή του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) σχετικά με τις καθυστερήσεις επίδοσης λογαριασμών ΔΕΗ σε καταναλωτές / Απάντηση των ΕΛΤΑ

  25/11/2020 - Δελτίο Τύπου: Προστασία καταναλωτών κατά τις ηλεκτρονικές αγορές της "Black Friday 2020" (pdf | doc)

  16/11/2020 - Δελτίο Τύπου: Προστασία καταναλωτών στις τραπεζικές ηλεκτρονικές συναλλαγές (pdf | doc)

  11/11/2020 - Δελτίο Τύπου: Προστασία καταναλωτών κατά τις ηλεκτρονικές αγορές (pdf | doc)


© ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2007