Μια αρχή για όλους
Χαιρετισμός του Συνηγόρου


Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

«Υπηρετεί την ανάγκη της συναινετικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών»

Εξυπηρέτηση κοινού από τον Συνήγορο του Καταναλωτή

Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών

Μητρώο φορέων εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών   Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών


Τελευταία Νέα


  25/06/2022 - Ανακοίνωση Συνηγόρου του Καταναλωτή για την τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την αναστολή της εφαρμογής της Ρήτρας Αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας

  24/06/2022 - Δελτίο Τύπου: Συζήτηση της Ετήσιας Έκθεσης του Συνηγόρου του Καταναλωτή για το έτος 2020 στη Βουλή (pdf | doc)

  21/06/2022 - Ανακοίνωση - Ενημέρωση σχετικά με εκτός παγίου χρεώσεις σε λογαριασμούς τηλεφωνίας προερχόμενες από κλήσεις προς ειδικούς αριθμούς

  01/06/2022 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την ασφαλιστική εταιρία "ALLIANZ ΕΛΛΑΣ" για παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 33 παρ. 1 του ν.2496/1997 και του άρθρου 2 του ν.2251/1994, για τιθέμενη στην ασφαλιστική σύμβαση εξαίρεση που περιορίζει τα δικαιώματα του λήπτη της ασφάλισης

  01/06/2022 - Απόφαση σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή: Έως τις 30-6-2022 η εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή θα γίνεται εξ αποστάσεως κατά τις ώρες από 09:30 π.μ. έως και 13:00 μ.μ. κάθε εργάσιμη μέρα

  17/05/2022 - Κατόπιν Πρότασης της Αρχής, Τράπεζα δέχτηκε την επιστροφή στους καταναλωτές προμηθειών διατραπεζικών εξόδων, με τις οποίες επιβαρύνθηκαν κατά την εκτέλεση πάγιων εντολών για πληρωμή ασφαλίστρων

  29/04/2022 - Λόγω τεχνικής βλάβης στον εξυπηρετητή ηλ.ταχυδρομείου της Αρχής, δεν ελήφθησαν όσα μηνύματα ηλ.ταχυδρομείου εστάλησαν στις 29.4.2022 από τις 2:00 έως τις 13:00. Παρακαλούμε πολύ, όσοι έστειλαν μηνύματα σε αυτό το χρονικό διάστημα, να τα επαναποστείλουν στην Αρχή.

  19/04/2022 - Συστάσεις Συνηγόρου του Καταναλωτή προς ταχυδρομικούς παρόχους σχετικά με την αποδοχή ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής στις κατ' οίκον επιδόσεις

  19/04/2022 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρία "VOLTON Α.Ε.": Ορθή Προσυμβατική Ενημέρωση - Σύναψη Έγγραφης Σύμβασης Προμήθειας (άρθρα 17, 18 Κώδικα Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας σε Πελάτες, άρθρο 3δ Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας, άρθρο 2 του ν. 2251/1994)

  31/03/2022 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. (Φυσικό Αέριο Αττικής): Ηλεκτρική Ενέργεια - Ορθή Προσυμβατική Ενημέρωση - Καταχρηστικοί ΓΟΣ (άρθρα 17, 18 Κώδικα Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας σε Πελάτες, άρθρο 2 Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας, άρθρο 2 του ν. 2251/1994) - Αυθαίρετη Τροποποίηση Τιμολογίου λόγω ένταξης σε ΚΟΤ


© ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2007 - Δήλωση Προσβασιμότητας (2022)