Μια αρχή για όλους
Χαιρετισμός του Συνηγόρου


Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

«Υπηρετεί την ανάγκη της συναινετικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών»


Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών

Μητρώο φορέων εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών   Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών

Έλεγξε τα δικαιώματά σου όταν ταξιδεύεις αεροπορικώς


Τελευταία Νέα


  14/03/2018 - Δελτίο Τύπου: Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή (pdf | doc)

  13/03/2018 - Δελτίο Τύπου: Συζήτηση της Ετήσιας Έκθεσης του Συνηγόρου του Καταναλωτή για το 2016 στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής (pdf | doc)

  12/03/2018 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.: Υποχρεώσεις Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) - Μη έλεγχος της ορθότητας της μέτρησης κατά τη διαδικασία Αλλαγής Προμηθευτή τόσο αυτεπάγγελτα όσο και μετά απο αίτημα καταναλωτή - Μη τήρηση της διαδικασίας και του χρόνου διόρθωσης της μέτρησης (βλ.άρθρα 91, 92, 93 Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, άρθρα 10, 14, και 16 Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου)

  09/02/2018 - Επιστολή του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς τον Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) σχετικά με θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών

  22/02/2018 - Αποδεκτή έγινε έγγραφη σύσταση προς εισαγωγική εταιρεία αυτοκινήτων: Προϊόν με πραγματικό ελάττωμα - Ακαταλληλότητα προϊόντος προς χρήση, για την οποία προορίζονται συνήθως πράγματα της ίδιας κατηγορίας

  22/02/2018 - Αποδεκτή έγινε έγγραφη σύσταση προς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους: Ακούσια εγγραφή, χωρίς εισαγωγή του αριθμού κινητής σύνδεσης από τον καταναλωτή σε Υπηρεσία Πολυμεσικής Πληροφόρησης (Υ.Π.Π.), διαφημιζόμενη μέσω αναδυόμενου παραθύρου (pop-up window) ή banner κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο με χρήση δεδομένων (data) μέσω του 3G δικτύου του τηλεπικοινωνιακού παρόχου του καταναλωτή - Ενεργοποίηση λειτουργίας προώθησης κινητού τηλεφωνικού αριθμού (MSISDN forwarding, "Διαπίστευση") από τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο για ορισμένες διευθύνσεις παροχής Υ.Π.Π.

  09/02/2018 - Έγγραφο του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς τους Αντιπεριφερειάρχες της χώρας για τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Επιτροπών Φιλικού Διακανονισμού (άρθρο 108 παρ. 9 ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις»)

  23/01/2018 - Συνέντευξη του Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Λευτέρη Ζαγορίτη, στο portal underwriter.gr

  23/01/2018 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.: Υποχρεώσεις Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) - Καθυστέρηση τοποθέτησης Νυκτερινού Μετρητή (βλ. υπ' αριθ. 165/2014 Απόφαση ΡΑΕ "Εγγυημένες Υπηρεσίες προς τους Καταναλωτές")

  23/01/2018 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρία με διακριτικό τίτλο "THE GOLDEN ATHENS SPA" σχετικά με επιστροφή ποσού 435,04 ευρώ στην καταναλώτρια για υπηρεσίες που δεν της παρασχέθηκαν


© ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2007