Μια αρχή για όλους
Χαιρετισμός του Συνηγόρου


Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

«Υπηρετεί την ανάγκη της συναινετικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών»

Εξυπηρέτηση κοινού από τον Συνήγορο του Καταναλωτή

Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών

Μητρώο φορέων εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών   Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών


Τελευταία Νέα


  30/07/2020 - Απόφαση σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή: Έως τις 31-8-2020 η εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή θα γίνεται εξ αποστάσεως κατά τις ώρες από 09:30 π.μ. έως και 13:00 μ.μ. κάθε εργάσιμη μέρα

  27/07/2020 - Νέα Αναπληρώτρια Συνήγορος του Καταναλωτή η Δρ. Βασιλική Μπώλου και νέος Βοηθός Συνήγορος ο κύριος Ευθύμιος Τσίγκας, δικηγόρος. (pdf)

  06/07/2020 - Δελτίο Τύπου: Παράδοση της Ετήσιας Έκθεσης της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» για το 2019 στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων (pdf | doc)

  01/07/2020 - Δελτίο Τύπου: Παράδοση της Ετήσιας Έκθεσης της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» για το 2019 στον Πρόεδρο της Βουλής (pdf | doc)

  30/06/2020 - Απόφαση σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή: Έως τις 31-7-2020 η εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή θα γίνεται εξ αποστάσεως κατά τις ώρες από 09:30 π.μ. έως και 14:30 μ.μ. κάθε εργάσιμη μέρα

  11/06/2020 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης - πορίσματος προς την εταιρία "WATT AND VOLT Α.Ε.": Προσυμβατική Ενημέρωση - Ρήτρα Αναπροσαρμογής Τιμήματος - ΓΟΣ - Αοριστία Τιμήματος (άρθρα 2, 3β και 3δ του ν. 2251/1994, όπως ισχύει, άρθρα 16, 17, 18 και Παράρτημα ΙΙΙ Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, άρθρο 2 Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας, άρθρο 2.6 υπ' αριθ. 409/2020 απόφαση ΡΑΕ ΦΕΚ Β 1364

  03/06/2020 - Έγγραφη Σύσταση σχετικά με τις αυξημένες χρεώσεις τηλεφωνικής εξυπηρέτησης των πελατών της εταιρίας ΔΕΗ Α.Ε.

  03/06/2020 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης - πορίσματος προς την εταιρία "KINITAKIAS MONΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ" για παράβαση των διατάξεων του ν. 2251/1994

  03/06/2020 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης - πορίσματος προς την εταιρία "SHOP 44 Μ ΙΚΕ" για παράβαση των διατάξεων του ν. 2251/1994

  29/05/2020 - Απόφαση σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή: Έως τις 30-6-2020 η εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή θα γίνεται εξ αποστάσεως κατά τις ώρες από 09:30 π.μ. έως και 12:30 μ.μ. κάθε εργάσιμη μέρα

  19/05/2020 - Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην επιχείρηση "SHOP 44 Μ ΙΚΕ" για παράβαση των διατάξεων του ν. 2251/1994 από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, κατόπιν διαβίβασης - από τον Συνήγορο του Καταναλωτή - υποθέσεων που αφορούσαν την εν λόγω εταιρία (Διαβίβαση υποθέσεων από τον Συνήγορο του Καταναλωτή | Απόφαση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προτασίας Καταναλωτή)

  15/05/2020 - Ενημέρωση καταναλωτών - επιβατών και ταξιδιωτών - στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 / Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2020/648 της 13ης Μαίου 2020 σχετικά με τα κουπόνια που προσφέρονται σε επιβάτες και ταξιδιώτες ως εναλλακτική δυνατότητα αντί της επιστροφής εξόδων για ματαιωθείσες υπηρεσίες οργανωμένων ταξιδιών και μεταφορών στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19

  05/05/2020 - Απάντηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην επιστολή του Συνηγόρου του Καταναλωτή σχετικά με το θέμα της πληρωμής διδάκτρων και άλλων οικονομικών υποχρεώσεων των γονέων σε ιδιωτικές εκπαιδευτικές μονάδες που τελούν σε αναστολή της λειτουργίας τους


© ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2007