Μια αρχή για όλους
Χαιρετισμός του Συνηγόρου


Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

«Υπηρετεί την ανάγκη της συναινετικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών»


Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών

Μητρώο φορέων εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών   Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών

Έλεγξε τα δικαιώματά σου όταν ταξιδεύεις αεροπορικώς


Τελευταία Νέα


  30/11/2018 - Θέματα Προστασίας Καταναλωτών - Χρέωση Έγχαρτων Λογαριασμών Κατανάλωσης

  26/11/2018 - Ανακοίνωση - Ενημέρωση των καταναλωτών για τους αριθμούς τηλεφωνικής εξυπηρέτησης στους οποίους μπορούν να απευθύνονται χωρίς χρέωση, για θέματα βλαβών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας

  11/10/2018 - Επιστολή του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σχετικά με θέματα ειδικής μέριμνας για ανήλικους και συμβατικής προστασίας των συνδρομητών κατά τη χρήση συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας

  02/10/2018 - Ανακοίνωση - Ενημέρωση των καταναλωτών για τους δεκαψήφιους αριθμούς τηλεφωνικής εξυπηρέτησης από προμηθευτές του τομέα της ενέργειας, προκειμένου να αποφεύγονται ενδεχόμενες υψηλες χρεώσεις που συνδέονται με τη χρήση πενταψήφιων τηλεφωνικών αριθμών

  18/09/2018 - Απάντηση του ΔΕΔΔΗΕ στο έγγραφο του Συνηγόρου του Καταναλωτή σε σχέση με την πορεία αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης στις πληγείσες περιοχές από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018

  08/08/2018 - Απάντηση του Ομίλου ΟΤΕ στο έγγραφο του Συνηγόρου του Καταναλωτή σε σχέση με την αποκατάσταση ζημιών στις υποδομές δικτύων σταθερής τηλεφωνίας, συνεπεία της καταστροφικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018

  07/08/2018 - Έγγραφο του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς την ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την πορεία αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης στις πληγείσες από την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018 περιοχές

  07/08/2018 - Έγγραφο του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς τον ΟΤΕ σχετικά με την αποκατάσταση ζημιών σταθερής τηλεφωνίας στις πληγείσες από την πυρκαγιά περιοχές

  31/07/2018 - Παρέμβαση του Συνηγόρου του Καταναλωτή για την αποκατάσταση ζημιών στις υποδομές δικτύων σταθερής τηλεφωνίας, συνεπεία της καταστροφικής πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018

  13/07/2018 - Αποδεκτή έγινε έγγραφη σύσταση προς εταιρία παροχής υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών για πλημμελή ενημέρωση συνδρομητή της κατά την είσοδό του σε χώρα εκτός ΕΕ σχετικά με υφιστάμενους περιορισμούς όσον αφορά στην πληροφόρησή του για τη συνολική κατανάλωση και την εγγύηση για τη μη υπέρβαση συγκεκριμένου χρηματικού ορίου σε καθεστώς περιαγωγής


© ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2007