Μια αρχή για όλους
Χαιρετισμός του Συνηγόρου


Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

«Υπηρετεί την ανάγκη της συναινετικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών»


Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών

Μητρώο φορέων εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών   Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών

Έλεγξε τα δικαιώματά σου όταν ταξιδεύεις αεροπορικώς


Τελευταία Νέα


  08/01/2018 - Θέσεις της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» σχετικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για τη «Μεταρρύθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης»

  29/12/2017 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρεία με το διακριτικό τίτλο "MEDICAL ESTHETICS" σχετικά με επιστροφή ποσού 438,60 ευρώ στην καταναλώτρια για υπηρεσίες που δεν της παρασχέθηκαν

  28/12/2017 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρεία με το διακριτικό τίτλο "MEDICAL ESTHETICS" σχετικά με επιστροφή ποσού 17.886,81 ευρώ για υπηρεσίες που δεν παρασχέθηκαν στην καταναλώτρια

  21/12/2017 - Παροχή διευκρινίσεων απο την FREZYDERM στο από 12.12.2017 έγγραφο του Συνηγόρου του Καταναλωτή επί της διαδικασίας αποζημίωσης των καταναλωτών των προληπτικά ανακαλούμενων παρτίδων βρεφικού γάλακτος FREZYLAC λόγω υποψίας σαλμονέλας

  21/12/2017 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρία ΔΕΗ Α.Ε.: Διακανονισμός Οφειλών - Οικονομική Αδυναμία - Μητρώο Ευάλωτων Πελατών (βλ. άρθρο 34 Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, άρθρο 8 του ν. 2251/1994, όπως ισχύει, άρθρο 58 του ν. 4001/2011, ΑΚ 914, 288)

  21/12/2017 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρία ΔΕΗ Α.Ε.: Ανάληψη αόριστης οφειλής προηγούμενου Πελάτη - Ακυρότητα - Καταχρηστικοί Γενικοί Όροι Συναλλαγών - Ερμηνεία ΓΟΣ - Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές (εδ. ια, άρθρο 2 και άρθρο 4ν. 2251/1994, άρθρο 9θ ν. 2251/1994)

  13/11/2017 - Ομιλία του Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Λευτέρη Ζαγορίτη, σε συνέδριο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2017

  03/11/2017 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρία με διακριτικό τίτλο "THE GOLDEN ATHENS SPA" σχετικά με κόστος υπηρεσιών αισθητικής που δεν παρασχέθηκαν

  31/10/2017 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης σχετικά με τις υποχρεώσεις του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.): Ζημία σε οικιακές συσκευές από διαταραχές στην τάση του ηλ. ρεύματος (βλ. άρθρο 8 ν. 2251/1994, άρθρο 127 ν. 4001/2011, άρθρα 14, 15, 16 και 43-50, 70, 79 Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας)

  30/10/2017 - Συνέντευξη του Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Λευτέρη Ζαγορίτη, στο portal bankingnews.gr

  26/10/2017 - Αποδεκτή έγινε έγγραφη σύσταση προς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους: Ακούσια εγγραφή, χωρίς εισαγωγή του αριθμού κινητής σύνδεσης από τον καταναλωτή σε Υπηρεσία Πολυμεσικής Πληροφόρησης (Υ.Π.Π.), διαφημιζόμενη μέσω αναδυόμενου παραθύρου (pop-up window) ή banner κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο με χρήση δεδομένων (data) μέσω του 3G δικτύου του τηλεπικοινωνιακού παρόχου του καταναλωτή - Ενεργοποίηση λειτουργίας προώθησης κινητού τηλεφωνικού αριθμού (MSISDN forwarding) από τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο για ορισμένες διευθύνσεις παροχής Υ.Π.Π..

  04/10/2017 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την Τράπεζα APLHA BANK Α.Ε.: Αποστολή πρακτικών συμφωνιών ρύθμισης οφειλής και αποδοχής χρέους σε υπερήμερους δανειολήπτες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, μέσω συνεργαζόμενων με την Τράπεζα δικηγόρων, χωρίς τη συναίνεση και την υπογραφή τους. Παύση αθέμιτης εμπορικής πρακτικής και δη επιθετικής, κατ΄εφαρμογήν των άρθρων 9α επ. και 9ζ επ. του ν.2251/1994. Επανορθωτική δήλωση της Τράπεζας. (Έγγραφη Σύσταση Συνηγόρου του Καταναλωτή | Απάντηση της ALPHA BANK)

  04/10/2017 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρία με διακριτικό τίτλο "THE GOLDEN ATHENS SPA" σχετικά με κόστος υπηρεσιών που δεν παρασχέθηκαν

  02/10/2017 - Δελτίο Τύπου: Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή», του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας για την προώθηση της εξωδικαστικής επίλυσης και της διαμεσολάβησης (pdf | doc)

  02/10/2017 - Συνέντευξη του Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Λευτέρη Ζαγορίτη, στο ΑΠΕ – ΜΠΕ με θέμα τη σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή για τις χρεώσεις από πενταψήφια σε κινητά


© ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2007