Μια αρχή για όλους
Χαιρετισμός του Συνηγόρου


Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

«Υπηρετεί την ανάγκη της συναινετικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών»


Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών

Μητρώο φορέων εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών   Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών

Έλεγξε τα δικαιώματά σου όταν ταξιδεύεις αεροπορικώς


Τελευταία Νέα


  09/02/2018 - Έγγραφο του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς τους Αντιπεριφερειάρχες της χώρας για τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Επιτροπών Φιλικού Διακανονισμού (άρθρο 108 παρ. 9 ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις»)

  23/01/2018 - Συνέντευξη του Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Λευτέρη Ζαγορίτη, στο portal underwriter.gr

  23/01/2018 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.: Υποχρεώσεις Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) - Καθυστέρηση τοποθέτησης Νυκτερινού Μετρητή (βλ. υπ' αριθ. 165/2014 Απόφαση ΡΑΕ "Εγγυημένες Υπηρεσίες προς τους Καταναλωτές")

  23/01/2018 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρία με διακριτικό τίτλο "THE GOLDEN ATHENS SPA" σχετικά με επιστροφή ποσού 435,04 ευρώ στην καταναλώτρια για υπηρεσίες που δεν της παρασχέθηκαν

  22/01/2018 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρία ΔΕΗ Α.Ε.: Διακανονισμός Οφειλών - Οικονομική Αδυναμία - Μητρώο Ευάλωτων Πελατών (βλ. άρθρο 34 Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, άρθρο 8 του ν. 2251/1994, όπως ισχύει, άρθρο 58 του ν. 4001/2011, ΑΚ 914, 288)

  22/01/2018 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς τις εταιρίες ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.:: Μη έγκαιρος έλεγχος και επισκευή στάσιμου μετρητή - Βλάβη Εκμισθωτή Ακινήτου - Αναιτιολόγητη Αναδρομική Διόρθωση Κατανάλωσης (βλ. άρθρα 87-91, Κώδικα Διαχείρησης ΕΔΔΗΕ, παρ. 3 άρθρο 15 Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Μετρητών Δικτύου)

  08/01/2018 - Θέσεις της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» σχετικά με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για τη «Μεταρρύθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης»

  29/12/2017 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρεία με το διακριτικό τίτλο "MEDICAL ESTHETICS" σχετικά με επιστροφή ποσού 438,60 ευρώ στην καταναλώτρια για υπηρεσίες που δεν της παρασχέθηκαν

  28/12/2017 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρεία με το διακριτικό τίτλο "MEDICAL ESTHETICS" σχετικά με επιστροφή ποσού 17.886,81 ευρώ για υπηρεσίες που δεν παρασχέθηκαν στην καταναλώτρια

  21/12/2017 - Παροχή διευκρινίσεων απο την FREZYDERM στο από 12.12.2017 έγγραφο του Συνηγόρου του Καταναλωτή επί της διαδικασίας αποζημίωσης των καταναλωτών των προληπτικά ανακαλούμενων παρτίδων βρεφικού γάλακτος FREZYLAC λόγω υποψίας σαλμονέλας

  21/12/2017 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρία ΔΕΗ Α.Ε.: Διακανονισμός Οφειλών - Οικονομική Αδυναμία - Μητρώο Ευάλωτων Πελατών (βλ. άρθρο 34 Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, άρθρο 8 του ν. 2251/1994, όπως ισχύει, άρθρο 58 του ν. 4001/2011, ΑΚ 914, 288)

  21/12/2017 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρία ΔΕΗ Α.Ε.: Ανάληψη αόριστης οφειλής προηγούμενου Πελάτη - Ακυρότητα - Καταχρηστικοί Γενικοί Όροι Συναλλαγών - Ερμηνεία ΓΟΣ - Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές (εδ. ια, άρθρο 2 και άρθρο 4ν. 2251/1994, άρθρο 9θ ν. 2251/1994)


© ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2007