Μια αρχή για όλους
Χαιρετισμός του Συνηγόρου


Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

«Υπηρετεί την ανάγκη της συναινετικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών»


Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών

Μητρώο φορέων εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών   Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών

Έλεγξε τα δικαιώματά σου όταν ταξιδεύεις αεροπορικώς


Τελευταία Νέα


  15/02/2019 - Παρέμβαση Συνηγόρου του Καταναλωτή σχετικά με τον έλεγχο της νόμιμης άσκησης παροχής υπηρεσιών ύδρευσης από ιδιωτική εταιρεία και τον έλεγχο της ποιότητας του παρεχομένου ύδατος στην περιοχή της Δυτικής Αττικής (Κινέττα)

  14/02/2019 - Αποδεκτή έγινε Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα προς προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας: Αναπροσαρμογή Τιμολογίων Προμήθειας - Ρήτρα Οριακής Τιμής Συστήματος - Ορθή προσυμβατική ενημέρωση Καταναλωτών - Ένταξη ΓΟΣ στη σύμβαση - Παραπλανητικές Πρακτικές (βλ. άρθρα 16-18 Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, άρθρα 2 και 9γ του ν. 2251/1994, όπως ισχύει, άρθρο 2 Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας)

  13/02/2019 - Αποδεκτή έγινε Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα προς Τράπεζα στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών του ν.4224/2013 - Διατύπωση μη κατάλληλης πρότασης

  16/01/2019 - Έγγραφη Σύσταση - Πόρισμα προς την εταιρία ΔΕΗ Α.Ε. σχετικά με τη χρέωση των έγχαρτων λογαριασμών κατανάλωσης

  30/11/2018 - Θέματα Προστασίας Καταναλωτών - Χρέωση Έγχαρτων Λογαριασμών Κατανάλωσης

  26/11/2018 - Ανακοίνωση - Ενημέρωση των καταναλωτών για τους αριθμούς τηλεφωνικής εξυπηρέτησης στους οποίους μπορούν να απευθύνονται χωρίς χρέωση, για θέματα βλαβών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας

  11/10/2018 - Επιστολή του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σχετικά με θέματα ειδικής μέριμνας για ανήλικους και συμβατικής προστασίας των συνδρομητών κατά τη χρήση συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας

  02/10/2018 - Ανακοίνωση - Ενημέρωση των καταναλωτών για τους δεκαψήφιους αριθμούς τηλεφωνικής εξυπηρέτησης από προμηθευτές του τομέα της ενέργειας, προκειμένου να αποφεύγονται ενδεχόμενες υψηλες χρεώσεις που συνδέονται με τη χρήση πενταψήφιων τηλεφωνικών αριθμών


© ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2007