Μια αρχή για όλους
Χαιρετισμός του Συνηγόρου


Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

«Υπηρετεί την ανάγκη της συναινετικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών»

Εξυπηρέτηση κοινού από τον Συνήγορο του Καταναλωτή

Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών

Μητρώο φορέων εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών   Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών


Τελευταία Νέα


  31/12/2020 - Απόφαση σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή: Έως τις 29-1-2021 η εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή θα γίνεται εξ αποστάσεως κατά τις ώρες από 09:30 π.μ. έως και 13:00 μ.μ. κάθε εργάσιμη μέρα

  30/12/2020 - Απαντήσεις τηλεπικοινωνιακών παρόχων στην επιστολή του Συνηγόρου του Καταναλωτή σχετικά με τις αυξημένες ανάγκες, τις αναβαθμίσεις συνδέσεων και την εξασφάλιση απρόσκοπτων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

  Απάντηση της εταιρείας Wind Ελλάς

  Απάντηση του ομίλου εταιρειών OTE

  Απάντηση της εταιρείας Vodafone

  Απάντηση της εταιρείας Forthnet

  30/12/2020 - Επιστολή του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.) σχετικά με τις καθυστερήσεις επίδοσης λογαριασμών ΔΕΗ σε καταναλωτές / Απάντηση των ΕΛΤΑ

  15/12/2020 - Προκήρυξη 8K/2020 πλήρωσης δύο (2) θέσεων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού στον «Συνήγορο του Καταναλωτή» (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 46/11.12.2020)

  25/11/2020 - Δελτίο Τύπου: Προστασία καταναλωτών κατά τις ηλεκτρονικές αγορές της "Black Friday 2020" (pdf | doc)

  23/11/2020 - Προκήρυξη 4Ε/2020 πλήρωσης δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στον «Συνήγορο του Καταναλωτή» με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 45/17.11.2020)

  16/11/2020 - Δελτίο Τύπου: Προστασία καταναλωτών στις τραπεζικές ηλεκτρονικές συναλλαγές (pdf | doc)

  13/11/2020 - Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τις ανάγκες της Ανεξάρτητης Αρχής "Συνήγορος του Καταναλωτή"» για την περίοδο από την 01/01/2021 έως και τις 31/12/2021 (Κατάθεση προσφορών μέχρι την Παρασκευή 27-11-2020 και ώρα 15:00)

  11/11/2020 - Δελτίο Τύπου: Προστασία καταναλωτών κατά τις ηλεκτρονικές αγορές (pdf | doc)


© ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2007