Μια αρχή για όλους
Χαιρετισμός του Συνηγόρου


Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

«Υπηρετεί την ανάγκη της συναινετικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών»


Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών

Μητρώο φορέων εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών   Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών

Έλεγξε τα δικαιώματά σου όταν ταξιδεύεις αεροπορικώς


Τελευταία Νέα


  25/05/2018 - Παραδόθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Νίκο Βούτση, η Ετήσια Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» για το 2017 (Σχετικό Δελτίο Τύπου)

  21/05/2018 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρία ΔΕΗ Α.Ε.: Υποχρεώσεις Προμηθευτών Ηλ. Ενέργειας - Εξυπηρέτηση Πελατών - Ευάλωτος Πελάτης - Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές - Μη ορθή ενημέρωση του Πελάτη σχετικά με το Τιμολόγιο Προμήθειας - Μη Διακανονισμός οφειλής σύμφωνα με τις διατάξεις για τους Ευάλωτους Πελάτες (βλ. άρθρα 9γ επ. 2251/1994, παρ.2 άρθρο 37, άρθρα 39 και 45 και εδ. στ', παρ. 2 άρθρο 3 Παράρτημα ΙΙΙ Κώδικα Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας σε Πελάτες, ΑΚ 288, 342)

  18/05/2018 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρεία Roberto Tiranti & ΣΙΑ Ο.Ε.: Έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων του πράγματος (άρθρα ΑΚ 534 επ.)

  04/05/2018 - Επιστολή του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς τις εταιρίες ΔΕΗ Α.Ε. και ΕΛΤΑ Α.Ε. σχετικά με την επιβάρυνση των καταναλωτών από την καθυστέρηση απόδοσης χρηματικών ποσών που έχουν καταβάλει για εξόφληση λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας

  23/03/2018 - Δελτίο Τύπου: Παρέμβαση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Λευτέρη Ζαγορίτη, στη Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς (pdf | doc)

  22/03/2018 - Αποδεκτή έγινε έγγραφη σύσταση σε Κολέγιο: λόγω άρνησης επιστροφής του τέλους εγγραφής στην καταναλώτρια, αν και ακολούθησε ματαίωση της φοίτησης

  22/03/2018 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς τις εταιρίες ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.: Λανθασμένη Μέτρηση - Παράνομη Αναδρομική Διόρθωση Κατανάλωσης πέραν των 12 μηνών - Αξίωση μη νόμιμης οφειλής (βλ. άρθρο 3 Κώδικα Διαχείρησης ΕΔΔΗΕ, άρθρο 37 και εδ. στ', παρ. 2 άρθρο 3 Παράρτημα ΙΙΙ Κώδικα Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας)

  22/03/2018 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρία ΔΕΗ Α.Ε.: Αθεμιτές Εμπορικές Πρακτικές - Μη αιτιολόγηση ορθότητας οφειλής και διακανονισμού - Αξίωση εύλογα αμφισβητούμενης οφειλής (βλ. άρθρα 37, 45 και Παράρτημα ΙΙΙ Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες, άρθρα 9γ, επ. ν.2251/1994)

  14/03/2018 - Δελτίο Τύπου: Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή (pdf | doc)

  13/03/2018 - Δελτίο Τύπου: Συζήτηση της Ετήσιας Έκθεσης του Συνηγόρου του Καταναλωτή για το 2016 στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής (pdf | doc)


© ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2007