Μια αρχή για όλους
Χαιρετισμός του Συνηγόρου


Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

«Υπηρετεί την ανάγκη της συναινετικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών»

Εξυπηρέτηση κοινού από τον Συνήγορο του Καταναλωτή

Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών

Μητρώο φορέων εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών   Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών


Τελευταία Νέα


  25/11/2020 - Δελτίο Τύπου: Προστασία καταναλωτών κατά τις ηλεκτρονικές αγορές της "Black Friday 2020" (pdf | doc)

  23/11/2020 - Προκήρυξη 4Ε/2020 πλήρωσης δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στον «Συνήγορο του Καταναλωτή» με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΦΕΚ ΑΣΕΠ 45/17.11.2020)

  16/11/2020 - Δελτίο Τύπου: Προστασία καταναλωτών στις τραπεζικές ηλεκτρονικές συναλλαγές (pdf | doc)

  13/11/2020 - Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τις ανάγκες της Ανεξάρτητης Αρχής "Συνήγορος του Καταναλωτή"» για την περίοδο από την 01/01/2021 έως και τις 31/12/2021 (Κατάθεση προσφορών μέχρι την Παρασκευή 27-11-2020 και ώρα 15:00)

  11/11/2020 - Δελτίο Τύπου: Προστασία καταναλωτών κατά τις ηλεκτρονικές αγορές (pdf | doc)

  30/10/2020 - Απόφαση σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή: Έως τις 30-11-2020 η εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή θα γίνεται εξ αποστάσεως κατά τις ώρες από 09:30 π.μ. έως και 13:00 μ.μ. κάθε εργάσιμη μέρα

  26/10/2020 - Τοποθέτηση του Συνηγόρου του Καταναλωτή επί της προτεινόμενης διάταξης με το άρθρο 268 του νομοσχεδίου για τον Πτωχευτικό Κώδικα, που θα προστεθεί στον ν. 2251/1994 ως άρθρο 2Α για την Αναπροσαρμογή Ασφαλίστρων

  29/09/2020 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης - πορίσματος προς την εταιρία "F.S.NTI ΚΛΙΚ Εμπορική Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία" για παράβαση των διατάξεων του ν. 2251/1994

  25/09/2020 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.: Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές - Χρεώσεις Δικτύου - Αναιτιολόγητη χρέωση - Όρια και Ευθύνη μερών για ζημιές στο Δίκτυο Διανομής (βλ.άρθρο 140 ν. 4001/2011, Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027, όπως ισχύει, άρθρο 66 Κώδικα Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας, άρθρο 9γ. επ. ν. 2251/1994)

  11/09/2020 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης - πορίσματος προς την επιχείρηση "ΜΑΡΣΕΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (MOBILEPOINT.GR)" για παράβαση των διατάξεων του ν. 2251/1994


© ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2007