Μια αρχή για όλους
Χαιρετισμός του Συνηγόρου


Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

«Υπηρετεί την ανάγκη της συναινετικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών»

Εξυπηρέτηση κοινού από τον Συνήγορο του Καταναλωτή

Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών

Μητρώο φορέων εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών   Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών


Τελευταία Νέα


  02/08/2022 - Πρόταση Συνηγόρου του Καταναλωτή σχετικά με τα θέματα ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς (ΕΣΚΑ) που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 12.09.2022

  01/08/2022 - Απόφαση σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή: Έως τις 31-8-2022 η εξυπηρέτηση των πολιτών από την Αρχή θα γίνεται εξ αποστάσεως κατά τις ώρες από 09:30 π.μ. έως και 13:00 μ.μ. κάθε εργάσιμη μέρα

  29/07/2022 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής Α.Ε. (Φυσικό Αέριο Αττικής): Ηλεκτρική Ενέργεια - Ορθή Προσυμβατική Ενημέρωση - Ερμηνεία Καταναλωτικών Συμβάσεων (άρθρα 17, 18 Κώδικα Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας σε Πελάτες, άρθρο 2 Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας, παρ. 4 άρθρο 2 ν. 2251/1994 - Μη εφαρμογή έκπτωσης συνέπειας σε Ρήτρα Αναπροσαρμογής

  28/07/2022 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρία ΕΥΔΑΠ Α.Ε.: Επιβολή τελών αποχέτευσης σε διαρροή και σε ακίνητο χωρίς δίκτυο αποχέτευσης (288 ΑΚ, ΜπρΑθ 248/2011, 5001/2012 ΕφΑθ, άρθρο 3.2.5 Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Ύδρευσης)

  28/07/2022 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρία ΕΥΔΑΠ Α.Ε.: Μείωση ασυνήθιστα αυξημένης κατανάλωσης - Επιβολή τελών αποχέτευσης σε διαρροή και σε ακίνητο χωρίς δίκτυο αποχέτευσης (288 ΑΚ, ΜπρΑθ 248/2011, 5001/2012 ΕφΑθ, άρθρο 3.2.5 Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Ύδρευσης)

  28/07/2022 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρία ΕΥΔΑΠ Α.Ε.: Επιβολή τελών αποχέτευσης σε αφανή διαρροή - Μη διακοπή της υδροδότησης παρά τη διαπίστωση διαρροής - Συναλλακτικές Υποχρεώσεις ασφάλειας και πρόνοιας (άρθρο 8 ν. 225/1994. 288 ΑΚ, ΜπρΑθ 248/2011, 5001/2012 ΕφΑθ, άρθρο 3.2.5 Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Ύδρευσης)

  28/07/2022 - Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα

  25/06/2022 - Ανακοίνωση Συνηγόρου του Καταναλωτή για την τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την αναστολή της εφαρμογής της Ρήτρας Αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας

  24/06/2022 - Δελτίο Τύπου: Συζήτηση της Ετήσιας Έκθεσης του Συνηγόρου του Καταναλωτή για το έτος 2020 στη Βουλή (pdf | doc)

  21/06/2022 - Ανακοίνωση - Ενημέρωση σχετικά με εκτός παγίου χρεώσεις σε λογαριασμούς τηλεφωνίας προερχόμενες από κλήσεις προς ειδικούς αριθμούς

  01/06/2022 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την ασφαλιστική εταιρία "ALLIANZ ΕΛΛΑΣ" για παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 33 παρ. 1 του ν.2496/1997 και του άρθρου 2 του ν.2251/1994, για τιθέμενη στην ασφαλιστική σύμβαση εξαίρεση που περιορίζει τα δικαιώματα του λήπτη της ασφάλισης


© ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2007 - Δήλωση Προσβασιμότητας (2022)