Μια αρχή για όλους
Χαιρετισμός του Συνηγόρου


Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

«Υπηρετεί την ανάγκη της συναινετικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών»


Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών

Μητρώο φορέων εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών   Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών

Έλεγξε τα δικαιώματά σου όταν ταξιδεύεις αεροπορικώς


Τελευταία Νέα


  15/06/2018 - Δελτίο Τύπου: Συνάντηση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Λευτέρη Ζαγορίτη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Προκόπιο Παυλόπουλο (pdf | doc)

  08/06/2018 - Αποδεκτή έγινε έγγραφη σύσταση σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων που αρνήθηκε να επιστρέψει στην καταναλώτρια την αναλογία προκαταβληθέντων τροφείων, αν και επακολούθησε ο θάνατος του τροφίμου (πατέρα της)

  05/06/2018 - Επιτυχής Διαμεσολάβηση: Ανάληψη από πιστωτικό ίδρυμα προστίμου ύψους 920 ευρώ που επιβλήθηκε σε καταναλωτή από Δ.Ο.Υ. για μη εμπρόθεσμη πληρωμή τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτου (pdf | doc)

  31/05/2018 - Δελτίο Τύπου: Παράδοση της Ετήσιας Έκθεσης της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» για το 2017 στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης & Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης (pdf | doc)

  25/05/2018 - Παραδόθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Νίκο Βούτση, η Ετήσια Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» για το 2017 (Σχετικό Δελτίο Τύπου)

  21/05/2018 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρία ΔΕΗ Α.Ε.: Υποχρεώσεις Προμηθευτών Ηλ. Ενέργειας - Εξυπηρέτηση Πελατών - Ευάλωτος Πελάτης - Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές - Μη ορθή ενημέρωση του Πελάτη σχετικά με το Τιμολόγιο Προμήθειας - Μη Διακανονισμός οφειλής σύμφωνα με τις διατάξεις για τους Ευάλωτους Πελάτες (βλ. άρθρα 9γ επ. 2251/1994, παρ.2 άρθρο 37, άρθρα 39 και 45 και εδ. στ', παρ. 2 άρθρο 3 Παράρτημα ΙΙΙ Κώδικα Προμήθειας Ηλ. Ενέργειας σε Πελάτες, ΑΚ 288, 342)

  18/05/2018 - Δημοσιοποίηση έγγραφης σύστασης προς την εταιρεία Roberto Tiranti & ΣΙΑ Ο.Ε.: Έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων του πράγματος (άρθρα ΑΚ 534 επ.)

  04/05/2018 - Επιστολή του Συνηγόρου του Καταναλωτή προς τις εταιρίες ΔΕΗ Α.Ε. και ΕΛΤΑ Α.Ε. σχετικά με την επιβάρυνση των καταναλωτών από την καθυστέρηση απόδοσης χρηματικών ποσών που έχουν καταβάλει για εξόφληση λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας


© ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 2007